Chủ nhật, ngày 24/09/2023

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông tin phía dưới

BỘ MÔN NỘI, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC

Địa chỉ: Số 284 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên, Tầng 08 tòa nhà 11 tầng

Điện thoại: 02083756287

Điện thoại:

Email:

Website: http://bmnoi.tump.edu.vn

Facebook: