1. Thông tin chung

Bộ môn Nội là bộ môn lớn của nhà trường, trực thuộc trực tiếp Ban giám hiệu. Chi bộ Bộ môn Nội trực thuộc Đảng ủy nhà trường, bộ môn có 1 tổ công đoàn, đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại chi đoàn khối lâm sàng.

Số lượng cán bộ viên chức gồm 21 cán bộ với cơ cấu: 1 Phó trưởng phụ trách bộ môn kiêm bí thư chi bộ, 02 Phó bộ môn; 01 Tổ trưởng công đoàn.

Số lượng giảng viên cơ hữu: 21 giảng viên, 1 chuyên viên văn phòng; trong đó 01 thầy Hiệu trưởng trường ĐHYD, 1 thầy PGĐ Bệnh viện trường ĐHYD và 03 thầy cô làm trưởng, phó các phòng ban và khoa lâm sàng. Các Thầy cô luôn nhiệt tình cùng gánh vác nhiệm vụ đào tạo của bộ môn.

Số lượng giảng viên kiêm nhiệm công tác tại các bệnh viện thực hành trong và ngoài tỉnh: 40

Trình độ của cán bộ viên chức:

Trong 21 giảng viên cơ hữu có 05 Phó giáo sư - Giảng viên cao cấp, 05 tiến sĩ, 9 thạc sĩ - bác sĩ nội trú sĩ, 3 NCS, 01 bác sĩ. Bộ môn có 1 cán bộ chuyên viên trình độ cử nhân.

2. Chức năng, nhiệm vụ được giao

+ Đào tạo chuyên ngành nội khoa cho các đối tượng đại học: BSĐK, YHDP. RHM, Cử nhân xét nghiệm

+ Phối hợp đào tạo các học phần thuộc YH cơ sở, Huấn luyện kỹ năng

+  Đào tạo sau đại học chuyên ngành nội khoa: Tiến sĩ, Thạc sĩ, CK2, CK1, BS nội trú

+ Đào tạo sau đại học mộ số học phần cho chuyên ngành khác: Ngoại, sản, TMH, Lao, da liễu, chẩn đoán hình ảnh.

+ Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ

+ Xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức tốt.

+ Tham gia xây dựng đổi mới chương trình đào tạo

+ Cung cấp dịch vụ y tế: Khám chữa bệnh cho bệnh nhân tại các bệnh viên thực hành

3. Thông tin nhân sự

4. Lịch sử hình thành

      Bộ môn Nội được thành lập cùng với nhà trường tháng từ 9/1968.  Lúc đầu có 5 giảng viên, cùng với sự lớn mạnh của nhà trường, quy mô đào tạo ngày càng trở nên sâu và rộng hơn. Đến nay bộ môn có 21 cán bộ tham gia giảng dạy với 05 Phó giáo sư, 05 tiến sĩ,  09 thạc sĩ, bác sĩ nội trú, 3 NCS. Cán bộ bộ môn có nhiều giảng viên kiêm nhiêm lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các đơn vị.

5. Hoạt động đào tạo

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, Ban chủ chủ nhiệm Bộ môn cùng với sự quyết tâm cao độ, các cán bộ bộ môn đã đồng sức, đồng lòng cố gắng dành thời gian, công sức, trí tuệ cho đào tạo, hướng dẫn học viên, sinh viên. Tất cả các đối tượng đều được giảng dạy đầy đủ khối lượng kiến thức, chất lượng bài giảng luôn đảm bảo, phương pháp giảng dạy đã được đổi mới, công tác giám sát học tập, kiểm tra, lượng giá sinh viên, hướng dẫn học viên sau đại học thực hiện đề tài nghiên cứu luôn đảm bảo đúng quy chế đào tạo và các quy định của nhà trường đạt kết quả tốt, đúng tiến độ.

Cụ thể bộ môn đã hoàn thành tốt các hoạt động đào tạo:

+ Đào tạo đại học: các học phần chuyên ngành nội khoa cho các đối tượng đại học: Bác sĩ đa khoa hệ chính quy; hệ liên thông, Bác sĩ Y học dự phòng, Bác sĩ Răng hàm mặt, Đại học dược hệ chính quy và liên thông, củ nhân xét nghiệm. Cụ thể:

Tổng số lớp lý thuyết: 25

Tổng số nhóm thực hành: 85

Tổng số sinh viên 1474

+  Đào tạo sau đại học: Tiến sĩ nội khoa, Thạc sĩ,  Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II; Bác sĩ Nội trú. Với tổng số trên 200 học viên Cụ thể:

Chuyên khoa cấp I:   05 lớp

Chuyên khoa cấp II:  3 lớp

Bác sĩ nội trú 3 lớp

Cao học: 2 lớp

Nghiên cứu sinh:  6 học viên

+ Đào tạo chương trình ngắn hạn

+ Đào tạo phối hợp cùng bộ môn huấn luyện kỹ năng và các modul thuộc y học cơ sở

Tổng số giờ đại học và sau đại học  trên 10 nghìn giờ. Vượt gần 400% so với giảng  tiêu chuẩn.

Ngoài ra bộ môn đã  phối hợp  với các khoa bộ môn khác trong việc thực hiện kế hoạch đào tạo, tích cực hoàn thiện nội dung đào tạo theo chương trình đổi mới, chương trình đào tạo ngắn hạn.

6. Hoạt động nghiên cứu khoa học

       Tập thể Bộ môn Nội luôn xác định nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ trọng tâm của giảng viên. Hàng năm các cán bộ đều tích cực thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sơ, nhiều cán bộ đã thực hiện 1 dến 2 đề tài cấp bộ, cấp đại học, các cán bộ tích cực gửi bài nghiên cứu đến các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, báo cáo khoa học tại các hội nghị khoa học, một số cán bộ đã đạt giải cao trong các đợt báo cáo. 04 cán bộ đã tham gia ban chấp hành của hội chuyên ngành như Hội tim mạch Việt Nam, hội hô hấp Việt Nam, Hội khớp học Việt nam, Hội tiêu hóa Việt Nam, Hội Nội khoa Việt Nam.

7. Thành tích đã đạt được